Eveline Diepeveen

Sinds de schooltuinen op de lagere school ben ik altijd in de weer geweest met bloemzaden verzamelen en drogen om die in de lente op te groeien. Ik ben Biologie gaan studeren, waarna ik jarenlang wetenschappelijk onderzoek heb uitgevoerd met veldwerk op fantastisch mooie plekken in Afrika, Midden- en Noord-Amerika. Uiteindelijk kwam ik terug in Nederland en wilde ik toch graag meer buiten zijn in plaats van lange dagen in het lab en achter de computer. Ik nam ontslag en ging bij een korte keten in de stad aan de slag. Daar zag ik prachtige, lokale en kakelverse producten voorbijkomen. Mijn droom om ooit zelf op een boerderij te wonen werd geprikkeld en ik besloot samen met Stefan niet langer meer te wachten, maar ons te gaan voorbereiden op het boerenleven. We vulden onze dagen met zelfstudie, startersdagen, cursussen, planontwikkeling en uitgebreide zoektochten op funda. In de zomer van 2020 begon onze droom in Leersum.

Nu vul ik mijn dagen met het plannen van de teelten, de opgroei van plantgoed, de sociale media voor ons bedrijf, het oogsten en klaarmaken van bestellingen, de productontwikkeling en het zo gelukkig mogelijk maken van onze dieren.

Stefan Pelders

Tijdens mijn jeugd ging ik mijn ouders vaak helpen in de tuin met graven, planten en stekken. Het onderhoud liet ik graag over aan mijn ouders, dat was dan niet zo mijn ding. Mijn moeder kwam van de boerderij, een melkveebedrijf overgenomen door mijn oom. Daar ging ik graag in de zomer helpen met de wei afmaken en allerlei klusjes die gedaan moesten worden. Ze hadden ook een mooie moestuin waar mijn moeder graag kwam.

In mijn vrije tijd thuis zat ik altijd achter de computer en het was ook niet gek dat ik na de middelbare school een IT opleiding ging doen. Het internet was al snel mijn grootste interesse en in 2008 ben ik als co-founder bij Label A gestart. Naast apps en websites bouwen besteedt je ook veel tijd aan zaken die het bedrijf nodig heeft. Zoals het aannemen en trainen van nieuwe mensen, klantcontact onderhouden, administratie doen. Hier heb ik geleerd hoeveel plezier je kan halen uit het werken aan een bedrijf bouwen. Persoonlijk heb ik mezelf ontplooid en beter leren kennen.

In de laatste jaren betrapte ik mezelf erop dat ik meer en meer naar andere interesses ging en naar buiten aan het afvragen was hoe werken in de buitenlucht zou zijn. Je denkt na over de tijd dat je op de boerderij ging helpen, in de tuin bezig was en ik kwam erachter dat Eef eigenlijk hetzelfde idee had. Die wilde ook graag buiten werken, met mooie producten en wat dieren erbij voor de gezelligheid. Toen hebben we besloten om dit ook echt te gaan doen. Een boerderij hebben we gevonden in Leersum en zijn hier gelijk aan de slag gegaan.

Op de boerderij onderhoud ik het gras, ben ik verantwoordelijk voor de irrigatie op de moestuin, klussen en bouwprojecten op en rond het erf, lid van de knuffelbrigade, onderhoud van de moestuin en alle IT-gerelateerde zaken

Agro-ecologie

We telen onze groente, kruiden en zachtfruit agro-ecologisch, omdat wij dit zien als duurzaam alternatief voor de gangbare landbouw. Dit betekent dat we gebruik maken van ecologische principes en concepten. In een natuurlijk ecosysteem zijn veel verschillende soorten aanwezig, waardoor populaties (bijv van prooi en predatorsoorten) elkaar in balans houden. Dit systeem bootsen wij na op de tuinderij door veel verschillende gewassen te telen, en dit aan te vullen met (niet-eetbare) soorten die positieve effecten hebben op de gewassen.

We maken gebruik van organische bemesting, natuurlijke plaagbestrijding, hoge diversiteit in gewassen, vruchtwisseling, groenbemesters, regenwateropvangsystemen en weinig bodembewerking. We stimuleren het bodemleven, omdat zij een actieve rol hebben op de gezondheid en kwaliteit van de bodem. Dit is essentieel omdat de bodem onze gewassen van voeding voorziet.

Daarnaast proberen we de lokale flora en fauna te stimuleren door een actief landschapsbeheer uit te voeren. We hebben uilenkasten geplaatst, zijn de wilgen 1 op 3 gaan knotten, behouden rietzoomen en verruigen het weiland. Zo bieden we fourageer- en rustplaatsen voor dieren van groot naar klein.

Ook vinden we het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot gezond en eerlijk geproduceerd voedsel. We vinden klantcontact belangrijk en willen dat consumenten (weer) weten waar en hoe hun eten gemaakt wordt. Vandaar ook onze naam en onze boederijwinkel.